ERFARENHET

Vi har en gedigen erfarenhet av projektering från olika sorters projekt, som t.ex. sportarenor, hotell, kontor, konferensanläggningar, skolor, restauranger, gallerior, butiker med mera. Även utomhusprojekt som fasader och parker.
Vår målsättning är att arbeta i nära samarbete med Arkitekter och el-konsulter för bästa slutresultat och samordning.

 

Kvalitet          |          Erfarenhet         |          Kompetens        |          Kreativitet