Centralstationen


Byggherre: Jernhusen AB
Arkitekt: Tengbom
Plats: Stockholm
Färdigställt: Pågående

 

Ett projekt där energieffektivitet och drift/underhåll har varit ledorden. I ett tidigt skede valdes LED-teknik utan att rubba på synkomfort, atmosfär och tydlighet.

 

 

 

 

 

 

 Länkar
https://tengbom.se/project/stockholms-centralstation/