Clarion Hotel Sign

 


Byggherre: Jernhusen AB
Arkitekt: Tengbom
Plats: Stockholm
Färdigställt: Pågående

 

Hotell med 558 hotellrum och bankettsal för 700 personer. 25.000 m².

 

 

 

Länkar
http://inside.wingardhs.se/clarion_sign_hotel/