Tyrénshuset, Kv Jupiter Mindre 
Byggherre: Tyréns AB

Arkitekt: Reppen Lizell

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2010-2012

 

I förnyelsen av Tyrénshuset ingick att skapa ett nytt konferenscenter med utsikt mot Hornsgatan och skapa en ny och attraherande kontors- och arbetsmiljö för de 400 medarbetarna.


Länkar

http://www.reppenlizell.se/index.php/kontor3/kv-jupiter-mindre-14