Asken

 Arkitekt: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2008

 

 

Anpassade lösningar för att skapa en ny och attraherande kontors- och arbetsmiljö.