Pelaren 
Byggherre: Fabege

Arkitekt: Strategisk Arkitektur, Brunnberg & Forshed Arkitektkontor

Plats: Globen, Johanneshov

Färdigställt: Pågående

Mitt över Globen vid ekobrons fäste på östra sidan om Nynäsvägen byggs ett nytt landmärke i Söderstaden, ett kontorshus på 21 000 m² med 5000m² garage i källarplanen. Hyresgästen mobiloperatören 3 kommer att flytta in i större delen av fastigheten och dessutom flyttar Ebab och Stokab in under 2018. Byggnaden kommer att BREEAM certifieras till nivån Very good. Som ett led i en certifiering ställs krav på energieffektiva styrsystem och energieffektiv belysning samt val av installationsprodukter med miljön i åtanke. Msib har utfört projektering för program-, system- och bygghandlingsskede för samtliga el- och teleinstallationer. Light Support har utfört ljusdesignen för fastighetens- och Ebabs lokaler


Länkar

https://fabege.se/Om-Fabege/Media/Pressmeddelanden/2016/3s-nya-huvudkontor-blir-landmarke-i-Soderstaden/