Sthlm. New./Hammarby Gård H12 och H13Byggherre: Skanska

Arkitekt: Brunnberg och Forshed

Plats: Stockholm

Färdigställt: Pågående

Illustrationer: Brunnberg och Forshed

 
Vi har på uppdrag av Skanska fått äran att utföra projekteringen av elsystem och ljussättning av de två kontorshusen som ska byggas ovanpå SL:s bussdepå i Hammarby. Sjöhuset, som är beläget längs med Hammarby Kaj, består av sex kontorsvåningar och kragar i källarplanen in i bussdepån. Huset innefattar även ett café. Alléhuset är placerat längs med Hammarby Allé och består av 2 våning under mark samt 7 kontorsvåningar ovan mark. Total area på ca 26 000m².

 

 

Länkar

http://www.skanska.se/sv/Projekt/Projekt/?pid=9902&plang=sv-se