Bibliotek Frescati


Arkitekt: Gatun (SSA)
Plats: Stockholm
Färdigställt: 2015

 

Ombyggnad av Ralph Erskines ikonbyggnad på Stockholms universitetscampus i Frescati. Arkitektens uppdrag har varit att ge universitetet, studenterna och Akademiska Hus ett bibliotek som klarar tidens krav och bevarar samt förstärker Erskines grundtanke. Light Support har tagit fram en modern belysningslösning som väl följer arkitektens intentioner där armaturerna är integrerade i undertak och konstruktion. Nya projektanpassade armaturer har tagits fram och gamla armaturer har modifierats med ny teknik.

 

 

 

 

 

Länkar
https://gatun.se/projekt/ombyggnad-av-biblioteket-i-frescati