Studenthuset Frescati

 

Byggherre: Akademiska Hus

Arkitekt: Erseus Arkitekter

Inredningsarkitekt: AIX Arkitekter

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2013

 

Byggnaden utgör en del av entrén till Frescati där huset har en hög miljöskapande profil och upplevelse av miljön inne och utanför byggnaden har varit fokus. Vårt uppdrag börjar i planeringsstadiet med program och systemhandling som flöjs av bygghandlingsskedet. 6500m².

 

 

Länkar

http://www.aix.se/projekt/studenthuset-i-frescati